Reshaping Your World 2018 -palkinnon voittaja

Health and safety sheriff

Turkin Eskişehirissä sijaitseva Saint-Gobain Abrasivesin tehdas on voittanut ansaitusti vuoden 2018 Reshaping Your World -palkinnon uraauurtavalla Safety Sheriff -projektillaan.

Safety Sheriff -projektin tavoitteena oli luoda tehtaalle toimiva työterveys- ja turvallisuuskulttuuri. Näin haluttiin kasvattaa työterveyden ja turvallisuuden merkitystä henkilöstölle. Projektin alussa valittiin työntekijöiden joukosta vapaaehtoinen, joka sai arvonimen Safety Sheriff. Hänelle annettiin valtuudet valvoa ja kontrolloida Saint-Gobainin tehtaan turvallisuusstandardeja.

Jokainen Eskişehirin tehtaalle palkattu saa säännöllisesti työterveys- ja turvallisuuskoulutusta, ja lisäksi tehtaan Safety Sheriff sai laajan jatkokoulutuksen, jotta hän osaisi tarjota henkilöstölle näiden tarvitsemaa tietoa ja tukea. Safety Sheriff sai myös valtuudet varoittaa ja ohjeistaa kollegoitaan sellaisen toiminnan ja käytöksen suhteen, joka ei täytä Saint-Gobainin turvallisuusstandardeja. Mahdolliset vaaralliset tilanteet ja olosuhteet raportoidaan välittömästi linjaesimiehelle ja EHS-päällikölle ja toimenpiteistä sovitaan heidän kanssaan. ”Sheriffin” tulee myös raportoida tuloksista säännöllisesti, jotta tehtaalla voitaisiin toteuttaa parannuksia myös jatkossa.

Safety Sheriff -projektin toteutuksen jälkeen Eskişehirin tehtaalla on havaittu työterveys- ja turvallisuuskulttuurin kehittyneen selvästi, ja vastaava projekti aiotaan nyt käynnistää myös muissa Saint-Gobain Abrasives -tehtaissa.