Vores engagement i bæredygtig udvikling 

 

I 2014 lancerede Saint-Gobain Abrasives, et nyt program for bæredygtig udvikling i tråd med vores vision og værdier. Denne 5-punktsplan understreger vores engagement som en af verdens førende til at tage ansvar for en bæredygtig udvikling. Vi har gjort store fremskridt i miljøindsatsen og opnået resultater på en række centrale områder.

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Føre en ambitiøs politik, der løbende skal forbedre arbejdsmiljøet

 


Sikkerheden har højeste prioritet: ulykker er reduceret fem gange på 10 år 


Alle operatører vurderes individuelt mindst tre gange årligt gennem programmet SMAT (Senior Management Audit Tool) - 33.480 individuelle SMAT-vurderinger på verdensplan blev foretaget i 2014


I 2014 blev der på verdensplan gennemført 66.969 timers uddannelse i Saint-Gobains sikkerhedsstandarder


Færre gener på arbejdspladsen: støj, gentagne bevægelser, sikkerhed, ergonomi


Reduktion af kontakt med kemikalier 


Årlig global arbejdsmiljødag (EHS-dag) 


Sustainability 2

Løbende støtte til medarbejdernes personlige udvikling

 


I 2015 vandt Saint-Gobain prisen som bedste Arbejdsgiver for tredje år i træk


Særligt fokus på forskellighed, uddannelse og karriereudvikling


Abra+ er et program for yngre talenter for at samarbejde med den øverste ledelse


Mere end 60 kurser er til rådighed inden for Saint-Gobain Abrasives University og Saint-Gobain Training


Systematiske undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed


Sustainability 3

Være en ansvarlig og bæredygtig aktør internationalt og i vores lokalsamfund

 


En af grundlæggerne af FEPA og oSa, fremmer aktivt sikkerheden i forbindelse med slibeprodukter


Principperne for bæredygtig udvikling vurderes af VERITAS


Lokal sponsorering, såsom opvarmning af skoler, forbedring af de sociale mobilitet mm.


Omfattende implementering af internationale standarder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Intern test og certificering baseret på følgende sikkerhedsstandarder:

EN12413: 1999 (Bundne slibeprodukter)     EN13743: 2002 (Fleksible slibemidler)   EN13236: 2001 (Diamant- og CBN produkter)    EN13236: 2001 (Diamantklinger)


Saint-Gobain støtter erklæringen til pleje og omsorg af klimaet og CEO Water Mandate af vandressourcer (som en del af FNs Millennium udviklingsmål)


Tredjeparts leveringsaftaler, trævareregulativer, vurdering og revision af virksomhedens sociale ansvar (CSR), følge processer, mineralske politikker….


Saint-Gobain er medlem af FNs Global Compact


Sustainability 4

Minimeret påvirkning af miljøet som følge af vores drift med fem prioriteter

 


Mere energibesparende produktion 


Højere grad af genbrug af råmaterialer i fabrikkerne 


Reducere vores CO2-udledninger 


Optimering af vandressourcer 


Streng affaldssorteringspolitik 


Sustainability 5

Løbende udvikling af Miljøvenlige produkter der sikrer merværdi for vores kunder

 


Den første slibeproducent til at producere FSC® produkter


Brug af naturlige harpiks og genanvendelse af slibemiddel


Slibeprodukter og -løsninger med høj ydeevne, som bidrager til at reducere påvirkningen af miljøet og gener for brugerne:

  • Lavt støjniveau
  • Lavt vibrationsniveau
  • Mindre støvmængde