Dokonalé technologie

 

Saint-Gobain Abrasives se zavazuje průběžně dodávat technologickou excelenci a navazovat pevné spolupráce se svými zákazníky v oblasti vývoje.Náš světový výzkum a vývoj a centra excelence slouží tomuto cíli, a to díky silnému důrazu, který je kladen na sdílení našich odborných dovedností, znalostí procesů a poskytování aktuálních informací ohledně rozvoje průmyslu.

 

 


 

 


 

3 světová výzkumná a vývojová centra

(USA, Čína, Indie)

 

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

 

Odborná centra na brusnou technologii 

nacházející se v USA, Německu, Číně a Indii, kde vysoce kvalifikovaní technologové ve strojírenství testují, školí a vyvíjejí výrobky, přičemž kopírují reálné podmínky a aplikace zákazníků

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

   

8 center excelence

na 4 kontinentech (Indie, Lucembursko, Francie, Nizozemsko, Německo, Brazílie, USA)

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements

 

65 výrobních závodů 

o celé Evropě, na Blízkém východě, v Africe (24), USA (12), Jižní Americe (12), Asii/Tichomoří (13) a Indii (4), z nichž řada má místní výzkumná a vývojová centra a centra excelence určená pro účely požadavků zákazníků

 

spread across Europe Middle East Africa (24), USA (12), South America (12), Asia Pacific (13) and India (4) many of which have local R&D and Centres of Excellence dedicated to serving customers’ requirements