Náš závazek k udržitelnému rozvoji

 

V roce 2014 společnost Saint-Gobain Abrasives začala realizovat svůj nový plán na zajištění trvalé udržitelnosti v souladu s našimi obchodními hodnotami a vizí. Tento 5bodový plán provozních zásad a postupů je základem našeho závazku k udržitelnému rozvoji z pozice světové jedničky. Učinili jsme významný pokrok při zvyšování trvalé udržitelnosti díky řadě významných úspěchů v jednotlivých oblastech, které jsou podrobně popsány níže. 

 


 

We will offer powerful, precise and user friendly solutions, which will enable our customers to shape and surface-finish all types of materials even in the most complex and challenging applications.

Provádět ambiciózní politiku pro neustálé zvyšování ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti

 


Bezpečnost je naší prioritou číslo jedna: Počet nehod způsobujících pracovní neschopnost se za 10 let pětinásobně snížil


Všichni operátoři jednotlivě hodnoceni minimálně třikrát ročně prostřednictvím programu SMAT (Senior Management Audit Tool – nástroj pro audit vedoucích pracovníků): 33 480 individuálních programů SMAT prováděných po celém světě v roce 2014


66 969 hodin školení po celém světě v oblasti bezpečnostních norem Saint-Gobain v roce 2014


Snížení zátěže na pracovišti: vystavení vlivům hluku, opakovaným úkolům, bezpečnost, ergonomie…


Snížení vystavení účinkům chemických látek


Výroční celosvětový den EHS


Sustainability 2

Neustále podporovat osobní rozvoj našich zaměstnanců

 


Společnost Saint-Gobain v roce 2015 již potřetí jmenována Nejlepším zaměstnavatelem roku


Zvláštní zaměření na rozmanitost, školení a řízení profesní kariéry


Pomocí Abra+ odhaluje vedení společnosti naše mladé talenty


Více než 60 výcvikových kurzů navržených Saint-Gobain Abrasives University a Saint-Gobain Training


Systematické průzkumy spokojenosti zaměstnanců


Sustainability 3

Být odpovědným a udržitelným hráčem na mezinárodní úrovni a mezi místními komunitami

 


Zakládající člen FEPA a oSa, aktivně podporující bezpečnost brusiv


Postupy udržitelného rozvoje kontrolované ze strany VERITAS


Sponzorování místních komunit prostřednictvím iniciativ, jako jsou například sociální mobilita, vytápění místních škol…


Rozsáhlé zavedení mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001


Vnitřní zkoušky a certifikace na základě následujících bezpečnostních norem:  EN12413: 1999 (pojená brusiva)EN13743: 2002 (brusiva na podložce)EN13236: 2001 (superabraziva)EN13236: 2001 (diamantové kotouče)


Saint-Gobain podporuje prohlášení Péče o klima (Caring for Climate) a CEO Water Mandate na ochranu vodních zdrojů (v rámci rozvojových cílů tisíciletí OSN)


Charty externích dodavatelů, předpisy o těžbě dřeva, CSR hodnocení a audity, proces dodržování, politika o nerostných surovinách…


Saint-Gobain je členem iniciativy OSN Global Compact


Sustainability 4

Minimalizovat environmentální stopu našich operací při zohlednění pěti priorit

 


Zvýšit energetickou účinnost naší výroby


Zvýšit používání recyklovaných surovin v našich závodech


Snížit emise CO2


Optimalizovat naše vodní zdroje


Důsledně dodržovat politiku třídění odpadů


Sustainability 5

Neustále vyvíjet ekologicky valorizované výrobky přinášející dodatečnou hodnotu našim zákazníkům

 


První výrobce brusiv vyrábějící výrobky FSC®


Používání přírodních pryskyřic a recyklovaných zrn


Vysoce výkonné brusné výrobky a řešení, které pomáhají snížit dopad na životní prostředí a vystavení uživatele škodlivým vlivům:

– nízká hlučnost

– nízké vibrace

– nízká prašnost