Objevte naše poslání: „Making the World a Better Home”

SGA image

Naše poslání vyplývá z náplně naší činnosti. Pro naše zákazníky a často i společně s nimi navrhujeme, vyrábíme a dodáváme takové materiály a řešení, která zlepšují život každého z nás, přispívají k našemu komfortu a vyšší kvalitě života a zároveň jsou ohleduplné k naší planetě. 

Naše poslání je dáno tím, kým jsme. Více než 350 let naší historie, vedoucí pozice v mnohých oborech našeho podnikání a zkušenost našich pracovních týmů nám umožňují, abychom při našem rozvoji přispívali k řešení základních problémů, jimž lidstvo v současnosti čelí, jako jsou klimatické změny, ochrana přírodních zdrojů či boj proti nerovnosti. 
Jsme globální, ale zároveň také lokální společností, která je pevnou součástí regionů, v nichž působí. Pomáháme v jejich rozvoji a přispíváme k tomu, aby byl svět spravedlivějším, otevřenějším, přívětivějším a dlouhodobě udržitelným místem pro život. 

Naše poslání je podtrženo činy. Ve všem, co děláme, myslíme na budoucnost.  Společně s našimi zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a dalšími partnery nás naše poslání vede ke snaze naplňovat individuální i celospolečenské potřeby a umožnit každému z nás žít kvalitnější život. Zároveň nás motivuje k inovacím, jejichž cílem je dosáhnout co největšího souladu člověka s přírodou, a zajistit tak udržitelnou budoucnost naší planety. 

Naše poslání je založeno na našich hodnotách. Naše činnost je vždy v souladu s našimi firemními zásadami, společenskými hodnotami a etickými principy, které se odrážejí v naší firemní kultuře. Naše vzájemná spolupráce je založena na naslouchání, dialogu, péči, solidaritě, důvěře a respektu k odlišnostem. 
Naším základním cílem a posláním je jednat každý den tak, abychom učinili svět příjemnějším místem pro život pro nás i budoucí generace.