Saint-Gobain Abrasives

Säkerhet och hälsa

Saint-Gobain Abrasives är en aktiv medlem i både FEPA och oSa.

 

Vi tar vårt ansvar gentemot kunder, speciellt beträffande säkerhet och arbetsmiljö, mycket seriöst. Alla produkter utvecklas och tillverkas enligt högsta säkerhets- och kvalitetsnormer för att säkerställa användarens säkerhet och arbetsmiljö. Alla våra produkter uppfyller samtliga europeiska hälso- säkerhets- och miljöstandarder.

FEPA, the Federation of European Producers of Abrasives, är en europeisk branschorganisation för tillverkare av slipmedel och verktyg som utarbetar och inför europeiska (EN) och internationella (ISO) standarder för slipverktyg och slipmaskiner. Klicka här för att gå till FEPA's hemsida.

oSa, the Organisation for Safety of Abrasives, är en europeisk organisation som tillsammans med FEPA stödjer efterlevnaden av gällande säkerhetsföreskrifter och deras fortsatta förbättring. Klicka här för att gå till oSa's hemsida.cert3

Våra produkter tillverkas och testas enligt följande säkerhetsregler:

•  Säkerhetsregler för bundna produkter(EN12413: 1999)
•  Säkerhetsregler för diamant- och bornitridprodukter (EN13236: 2001)
•  Säkerhetsregler för flexibla produkter (EN13743: 2002)
•  Säkerhetsregler för diamantkapklingor (EN13236: 2001)


För din egen säkerhets skull, välj alltid slipprodukter från en leverantör som tillverkar och marknadsför enligt gällande säkerhetsregler. Detta säkerställs genom att välja en FEPA- och oSa-medlem som leverantör.

ISO 9001, certifiering för kvalitetssäkring.

ISO 14001, certifiering för miljösäkring.

OHSAS 18001, certifiering för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.